Nordatlanten 2, 1964. En kväll ute till havs på Nordatlanten på väg till USA som fartygsbefälselev på MS Wasaborg.

 

North Atlantic 2, 1964. A night out to sea on the North Atlantic on my way to the US as an officer apprentice on the MS Wasaborg.

 

Pierre Zoetterman, 2012